joulukuu 29, 2016 Mikko Laine

Veloittaako SEO-yrityksesi sinua loputtomasti ilman syytä?

Pohtiva mies

Hakukoneoptimointia tarjotaan tyypillisesti kahdella tavalla: noin 6-12 kuukauden mittaisena kertaprojektina tai jatkuvana prosessina. Kumpi asiakkaan sitten kannattaa valita? Kumpi on pitkällä aikavälillä edullisempi vaihtoehto? Hakukoneoptimoinnin hinnoittelu voi joskus aiheuttaa asiakkaille hieman päänvaivaa. Tässä siis hieman lisävaloa asiaan.

Vaihtoehto 1: Kertaprojekti

Rajatun kertaoptimoinnin suurin etu on erittäin selvä. Asiakkaan ei tarvitse maksaa palvelusta loputtomasti vaan saa projektin valmistuttua nauttia ilmaisesta liikenteestä ja sen myötä tulevista yhteydenotoista ja asiakkaista. Tämä onkin tärkein syy suosia kertaluonteisia projekteja.

Sivusto optimoidaan kerralla riittävän vahvaksi kestämään mahdollinen tuleva kilpailu. Optimointi tehdään myös mahdollisimman pitkäaikaiseksi käyttämällä alan parhaita standardikeinoja. Näin varmistetaan myös optimoinnin pitkäikäisyys.

Tulevaisuudessa on kenties tarpeellista tehdä päivitystä optimointiin mutta tyypillisesti tekemämme hakukoneoptimointi kestää niin hyvin aikaa, että asiakkaalle ei ole syytä tarjota jatkuvaa hakukoneoptimointia, sillä asiakkaan rahat menisivät näin hukkaan.

Kertaprojekti sopii siis tyypillisesti parhaiten vähemmän kilpailuille aloille mutta nykyisin sitä voidaan useimmiten soveltaa lähes kaikissa tapauksissa. Poikkeuksiakin kuitenkin löytyy ja niistä puhutaankin seuraavaksi.

 

Vaihtoehto 2: Jatkuva hakukoneoptimointi

GFO suosii siis nykyisin mallia, jossa asiakkaan sivustolle tehdään hakukoneoptimointi noin 6-12 kuukauden (pituus vaihtelee alan ja alkutilanteen mukaan) ajan, jonka jälkeen asiakkaan ei tarvitse enää maksaa jatkuvasta palvelusta.

Malli on alalla vähemmän suosittu johtuen lähinnä siitä, että monet yritykset ymmärrettävästi pitävät mielellään yhteistyön käynnissä mahdollisimman pitkään.

Käytännössä tälle ei useimmiten kuitenkaan ole tarvetta. Kun optimointi tehdään oikein, sijoitukset tyypillisesti pysyvät pientä vaihtelua lukuunottamatta käytännössä ennallaan jopa vuosia. Tämä malli sopii noin 80 prosentille yrityksistä.

On kuitenkin aloja, joilla kilpailu on reippaampaa jolloin on syytä jatkaa kilpailua jatkuvasti eikä lopettaminen ole vaihtoehto. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi remonttiala ja sähkötupakka-ala.

Jatkuvan hakukoneoptimoinnin hyviä puolia ovat siis mm. se, että kilpailu saadaan pidettyä takana sekä mahdollisten merkittävien Googlen päivitysten vaikutusten korjaaminen (melko harvinaista).

Huono puoli on selvä eli pitkällä aikavälillä jatkuva malli käy luonnollisesti asiakkaalle kalliimmaksi.

 

Hakukoneoptimointi on aina kestosijoitus parempaan tulevaisuuteen

GFO siis suosii nykyisin lähes aina mielestämme asiakkaan kannalta järkevämpää rajatun ajan hakukoneoptimointia. Näin asiakas pääsee nauttimaan ilmaisistä kävijöistä toisin kuin esimerkiksi Adwords-mainontaa käytettäessä.

Asiakas voi kuitenkin halutessaan valita myös jatkuvan mallin ja suosittelemme aina asiakkaillemme mielestämme heille paremmin sopivaa vaihtoehtoa tarpeen mukaan.

Hakukoneoptimoinnissa on aina syytä muistaa, että kyseessä on aina sijoitus tulevaisuuteen. Prosessi siis vaatii aikaa kuten lähes kaikki hyvät asiat. Se kuitenkin myös vastaavasti palkitsee paremmin kuin nopeat keinot.

Haluatko yrityksesi Googlen kärkeen?

100% yrityksemme asiakkaista on noussut Googlen 1. sivulle.
Saadaksesi yrityksellesi saman, parhaiten liikkeelle pääset
tästä.